Undervisningen

På Påarps skola är vi noga med att anpassa undervisningen efter elevens behov och styrkor.

Här får elever ta ansvar

Entreprenöriellt lärande är ett uttryck som används flitigt i skolan. Men vad innebär det? För oss innebär det att ge eleverna ansvar att förstå sitt ämne och att driva projekt tillsammans med andra. Vi ser att de lär av varandra mer när de ger respons på uppgiften. Att kunna jobba enskilt är viktigt men lika viktigt är det att fungera i en grupp tillsammans med andra och kunna se att olikheter berikar. Så jobbar man på moderna arbetsplatser och så jobbar vi.

Projektinriktade metoder

Genom att jobba i mindre och större projekt får eleverna utveckla sina egna förmågor för att nå sina mål. Det är viktigt att eleven hittar en inlärningsstrategi som passar eleven bäst. På så sätt vet eleven också vad som är bra och vad man behöver utveckla vidare. Med varje elev jobbar vi med individuella mål och vi stöttar eleven hela vägen fram till det målet.

Elevens val

För många kan det vara svårt att kombinera sitt fritidsintresse med skolarbetet. Därför erbjuder vi en väg där båda målen kan nås. Vi kallar det för elevens val. Från åk 4 kan man under 90 minuter i veckan förkovra sig och utveckla sitt stora intresse. Det kan handla om drama, fysträning, simning, ridning. Eller något helt annat. Vi hjälper till att skräddarsy en lösning utifrån intresse och behov.

Erfarenhetsbaserat lärande

Vi kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska övningar. Tillsammans med personalen på Fredriksdal arbetar vi ofta utifrån ämnet historia. Vi får lära oss att hantera olika tekniker och metoder som kan innebära allt ifrån att tillverka eget papper, att fläta korgar och att få arbeta i smedjan. Fredriksdal har valt att kalla vårt samarbete Påarpsmodellen.