Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa elevernas utveckling i skolan.

Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. På vår skola är vi väldigt måna om att alla elever ska lyckas. Vi sätter in eleven i vilka krav som ställs för ett visst betyg/kunskapskrav och utifrån det bestämmer vi tillsammans vägen dit för att du ska lyckas. Vi tar vara på styrkor och utvecklar svagheter. Vi utgår alltid ifrån elevens individuella nivå och behov av lärande/ förutsättningar och intressen.

Genom vår digitala skolportal kommer både elever, föräldrar och pedagoger kunna arbeta gemensamt över nätet. Via lärplattformen Fronter arbetar elever och pedagoger tillsammans med lektioner, planering av skolarbete, läxor, kommunikation och dialog. Här kan elever genom olika verktyg få nya och bättre förutsättningar för lärande och utveckling. I Unikum har eleverna möjlighet att följa sin kunskapsutveckling och hur det går i skolan. Här kan du planera inför utvecklingssamtalet och gå igenom vilka mål vi arbetar med.