Du som förälder

Vi använder oss av flera olika kanaler för den viktiga dialogen mellan skola och förälder. Utöver de regelbundna utvecklingssamtalen så kommunicerar vi via bloggar, mail och bjuder regelbundet in till föräldramöten och redovisningar av elevarbeten.

Genom vår digitala skolportal kan elever, föräldrar och pedagoger arbeta gemensamt över nätet. Via lärplattformen Fronter arbetar elever och pedagoger tillsammans med lektioner, planering av skolarbete, läxor, kommunikation och dialog. Här kan elever genom olika verktyg få nya och bättre förutsättningar för lärande och utveckling. I Unikum har eleverna möjlighet att följa sin kunskapsutveckling och hur det går i skolan. Här kan du planera inför utvecklingssamtalet och gå igenom vilka mål vi arbetar med.