search
error

Så arbetar vi

På Påarps skola utgår vi alltid från elevens individuella nivå och behov av lärande. Vi är en liten skola och därför har vi möjlighet att engagera oss i varje elev.

Vi har valt att arbeta med undersökande metoder som skapar nyfikenhet och får eleven att våga. Vår undervisning har inslag av både teori och praktiska övningar och vi söker samarbeten utanför skolan med till exempel Fredriksdal.

Inom Helsingborgs stads skolor, har vi löften att leva upp till. Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Dessa löften arbetar vi med varje dag på Påarps skola.

Undervisningen

På Påarps skola är vi noga med att anpassa undervisningen efter elevens behov och styrkor.

Här får elever ta ansvar

Vi arbetar med flexibilitet i både gruppsammansättningar, pedagogiska tankar och arbetssätt. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga med varandra och att våra elever får likvärdig undervisning. Att kunna jobba enskilt är viktigt men lika viktigt är det att fungera i en grupp tillsammans med andra och kunna se att olikheter berikar. Så jobbar man på moderna arbetsplatser och så jobbar vi.

Projektinriktade metoder

Genom att jobba i mindre och större projekt får eleverna utveckla sina egna förmågor för att nå sina mål. Det är viktigt att eleven hittar en inlärningsstrategi som passar eleven bäst. På så sätt vet eleven också vad som är bra och vad man behöver utveckla vidare. Med varje elev jobbar vi med individuella mål och vi stöttar eleven hela vägen fram till det målet.

Erfarenhetsbaserat lärande

Vi kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska övningar. Tillsammans med personalen på Fredriksdal arbetar vi ofta utifrån ämnet historia. Vi får lära oss att hantera olika tekniker och metoder som kan innebära allt ifrån att tillverka eget papper, att fläta korgar och att få arbeta i smedjan. Fredriksdal har valt att kalla vårt samarbete Påarpsmodellen.

Välj mellan musik- eller fotbollsprofil

Du kan välja mellan två olika profiler i årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Dels en musikprofil där du som elev har möjlighet att fördjupa dig i musikens värld och prova både enskilt musicerande och ensemblespel, dels fotbollsprofil där du som elev får möjlighet att träna upp dina individuella skills samt spela i lag.

Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa elevernas utveckling i skolan.

Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. På vår skola är vi väldigt måna om att alla elever ska lyckas. Vi sätter in eleven i vilka krav som ställs för ett visst betyg/kunskapskrav och utifrån det bestämmer vi tillsammans vägen dit för att du ska lyckas. Vi tar vara på styrkor och utvecklar svagheter. Vi utgår alltid ifrån elevens individuella nivå och behov av lärande/ förutsättningar och intressen.

Genom vår digitala skolportal kommer både elever, föräldrar och pedagoger kunna arbeta gemensamt över nätet. I Unikum har eleverna möjlighet att följa sin kunskapsutveckling och hur det går i skolan. Här kan du planera inför utvecklingssamtalet och gå igenom vilka mål vi arbetar med.

Du som förälder

Vi använder oss av flera olika kanaler för den viktiga dialogen mellan skola och förälder. Utöver de regelbundna utvecklingssamtalen så kommunicerar vi via bloggar, mail och bjuder regelbundet in till föräldramöten och redovisningar av elevarbeten. Främst kommunicerar vi via Unikum som du hittar via Skolportalen.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Personal och elever arbetar tillsammans

För att stärka eleverna och stötta dem i att bli ansvarstagande individer så arbetar vi aktivt med olika typer av frågeställningar kring hur man ska vara mot varandra. Exempelvis, vad innebär det att kränka en annan människa och hur ska man göra när man ser att någon annan blir kränkt?

Skolan är Olweuscertifierad och vi följer Helsingborgs stads arbete med förebyggande insatser mot mobbing och kränkande behandling.