Så arbetar vi

På Påarps skola utgår vi alltid från elevens individuella nivå och behov av lärande. Vi är en liten skola och därför har vi möjlighet att engagera oss i varje elev.

Vi har valt att arbeta med undersökande metoder som skapar nyfikenhet och får eleven att våga. Vår undervisning har inslag av både teori och praktiska övningar och vi söker samarbeten utanför skolan med till exempel Fredriksdal.

Inom Helsingborgs stads skolor, har vi löften att leva upp till. Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Dessa löften arbetar vi med varje dag på Påarps skola.