Råd och stöd

På Påarps skola finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. Vi har även personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (specialpedagog/speciallärare).

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamet arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans personal stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Har du frågor kontakta elevhälsoteamet på skolan.

Här kan du läsa mer om elevhälsans uppdrag.

Elevhälsan

Kurator

Sofi Llancas
Telefon: 0721-91 14 64
E-post: Sofi.Llancas@helsingborg.se

Skolpsykolog

Annika Kylberg Johnsson
Kontakt via mejl.
E-post: annika.kylbergjohnsson@helsingborg.se

Studie- och yrkesvägledare

Tanja Tuomainen
E-post: Tanja.Tuomainen@helsingborg.se
Telefon: 0733-288714

Skolsköterska

Telefon: 042-10 49 37
Mia Kristiansson
E-post: Mia-Kristin.Kristiansson@helsingborg.se
Måndag-tisdag, torsdag-fredag. Ledig onsdagar.

Specialpedagoger

Eva Mobeck
E-post: eva.mobeck@helsingborg.se
Telefon: 0708-693954