search
error

Råd och stöd

Påarps skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Påarps skola har också ett eget elevhälsoteam med kurator, skolpsykolog, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare.