Råd och stöd

Påarps skola har ett eget elevhälsoteam med kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns också en studie- och yrkesvägledare som stöttar eleverna och arbetar tätt tillsammans med vår kurator.

Påarps skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi också har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.