Råd och stöd

Elevhälsan

Till elevhälsan kan både barn, ungdomar och föräldrar vända sig för att få råd angående elevernas hälsa och utveckling. Elevhälsan är en fortsättning på barnavårdscentralens arbete. Vi arbetar förebyggande och skolhälsovården omfattar regelbundna hälsokontroller/samtal, vaccinationer och enklare  sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården är kostnadsfri.

Skolsköterska

Norberta Urac Olsson
Telefon: 042-10 49 37
Jämna veckor: måndag, tisdag, torsdag och fredag 07:30-16:00
Udda veckor: måndag, tisdag, onsdag, torsdag 07:30-16:00

Skolläkare

Eva Zembron-Björk
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolpsykolog

Teresia Varga Fridh
Mobil: 073-23 11 241

Kurator

Malin Lundquist. Träffas tisdagar, onsdagar och fredagar.
Telefon: 042-10 39 79
Mobil: 0732-315 978

Studie- och yrkesvägledaren

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera?

Rebecca Ringdahl. Träffas tisdagar, torsdagar och fredagar.
Telefon: 042-10 49 25

Samverkansklass

Samverkansklasser, årskurs 6-9, är för elever med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik som av Antagningsgruppen för Resursskola och Samverkansklass bedöms behöva gå i samverkansklass. Kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen eller Barnhabiliteringen förutsätts. Klasserna finns på två högstadieskolor. Det finns 20 platser.

Kontaktperson

Thomas Wilton
Tel: 042-10 46 36