Vår vision

Påarps skola är en skola där eleven utvecklar sina kunskaper och färdigheter för att kunna möta det framtida livet. Skolan ska förbereda barnen och ungdomarna för ett ansvarstagande i vårt demokratiska samhälle. Elevens tid i skolan ska präglas av nyfikenhet, inspiration, kommunikation och vilja till förändring.

Påarps skola ska vara en verksamhet som helt interagerar med samhället och dess framtida utveckling. Vi är i ständigt samspel med det som sker runt omkring, både lokalt och globalt.

Eleverna i Påarps skola ska känna sig trygga och ha studiero. Med en sådan upplevelse lär sig eleverna mer och vågar också anta fler utmaningar i skolan.

Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt, där engagemang och variation står i centrum, ger vi eleven möjlighet att utveckla olika kompetenser och intressen. Det är elevens vilja och mål som är utgångspunkt för hur vi möter eleven. Genom att utmana eleven och ge det stöd som behövs, ser vi till att förutsättningarna att nå målen är de bästa.

Möjligheten att känna sig delaktig i ett större sammanhang får eleven att utveckla sina sociala kompetenser och sin förmåga att ge och få respons av andra. Detta är en viktig del i elevens utveckling och ger ökad tolerans och förståelse för andra.

Som vårdnadshavare är du hela tiden informerad om ditt barns utveckling i skolan. Med hjälp av Skolportalen ser du som vårdnadshavare vad ditt barn arbetar med, hur han eller hon når sitt mål och hur ditt barn ska arbeta vidare för att få den kunskap som behövs för att komma vidare till de högre utbildningarna.

Genom att hela tiden förbättra skolans resultat och att erbjuda olika arbetssätt blir Påarps skola det självklara valet för de barn som finns i närområdet.