Fritidshem

På Påarps skola finns fritidshemmen Lilla fritids och Stora fritids.

Utemiljön erbjuder goda förutsättningar till utomhusaktiviteter eftersom det finns tillgång till stora grönområden, flera mindre lekytor och en multiarena.

På fritidshemmet arbetar vi för att vara ett komplement till skolan och hemmet. Vi arbetar för att bejaka barnen i deras kreativa tänkande och stärka deras självständighetsutveckling. I gruppen tränas också det sociala samspelet med barn och vuxna. Barnens motoriska färdigheter utmanas ständigt i fritidsverksamheten. Dessa färdigheter tränas genom uteverksamhet, fri lek, vuxenstyrda aktiviteter, spel och kreativt skapande.