Om oss

Vi är en skola för alla från förskoleklass till årskurs 9, särskola samt samverkansgrupper. Vår skola präglas av ett lugn och en respekt för varandras olikheter. Vi är en skola som vet att det tar tid att arbeta bort ett dåligt rykte men vi kan med stolthet och säkerhet säga att elever och personal trivs hos oss.

Påarps skola arbetar utifrån ledorden relation, motivation och kommunikation. Vi är skolan där du får studiero och där alla känner alla. Genom våra goda relationer skapar vi förståelse för varandras olikheter.

Vi har fantastiska utemiljöer med en varierad grön skolgård och omgivning som inbjuder till rörelse, kreativitet och lärande utanför klassrummet.

Våra lärare är vår stolthet

Önskar du en trygg skolmiljö, utrymme att vara dig själv och hög behörighet och kompetens bland lärarna – då ska du välja Påarps skola i skolvalet.

Undervisningen

Vi har kompetenta lärare med hög behörighet som är skickliga på att se varje elevs individuella behov och lägger upp undervisningen ur ett helhetsperspektiv. Samarbete är en viljeriktning hos oss för att rusta eleverna för en framtid som vi ännu inte vet något om. 

Vi har hög lärartäthet och små flexibla undervisningsgrupper. Undervisningen utgår ifrån elevernas behov och arbetsområdets innehåll för att främja elevernas kunskapsutveckling på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla elever får samma möjlighet oavsett vilken klass de går i och att de känner igen sig i varandras arbete.

För att skapa trygghet och studiero har vi samma lektionsstruktur från de yngsta till de äldsta eleverna. Planeringen av undervisningen har en tydlig röd tråd från F-9, dels för att vi och eleverna ska se en tydlig utveckling i alla ämnen men också för att förväntningar och mål ska bli tydliga för eleverna.

Här får elever ta ansvar

Det är viktigt för oss att vi har ett öppet klimat där vi inspirerar, blir inspirerade och stöttar varandra. Vi skapar förutsättningar för eleverna att ta ansvar för och vara delaktiga i sin utbildning.

Vi arbetar med flexibilitet i både gruppsammansättningar, pedagogiska tankar och arbetssätt. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga med varandra och att våra elever får likvärdig undervisning. Att kunna jobba enskilt är viktigt men lika viktigt är det att fungera i en grupp tillsammans med andra och kunna se att olikheter berikar. Så jobbar man på moderna arbetsplatser och så jobbar vi.

Välj mellan musik- eller fotbollsprofil

Du kan välja mellan två olika profiler i årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Du som gillar att spela instrument och spela tillsammans i grupp ska söka till musikprofilen. Här lär du dig att spela gitarr, piano, trummor, elbas och sång. Du fördjupar dig på ett eller flera instrument. Vi spelar tillsammans och bildar mindre band. Vi arbetar också digitalt och gör inspelningar av vår musik. Konsertprojekt och andra föreställningar ingår i profilen.

Du som gillar att spela fotboll ska söka till fotbollsprofilen. Vi lär oss om fotbollens färdigheter och vi lirar mycket boll. Vi försöker även möta andra skolor och åka till skol-cuper.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång och för oss som arbetar med ditt barn. Vår erfarenhet är att ett gott samarbete mellan skola och hem främjar ditt barns utveckling. Du är proffs på ditt barn och vi är proffs på utbildning; tillsammans skapar vi förutsättningar för ditt barn att möta framtiden på bästa sätt.