search
error

Om oss

På Påarps skola finns det plats och utrymme för alla att växa och utvecklas.

Påarps skola är en F-9 skola med cirka 480 elever och ligger i Påarp, en mindre ort cirka en mil från Helsingborg. Skolan är utbredd över ett större område med gott om gröna områden inskjutna mellan de olika skoldelarna. Här finns en generöst tilltagen idrottshall och stora salar för musik, slöjd och hemkunskap. Vår moderna NO-sal är gjord för kreativa laborationer och experiment. Vi har även tillgång till ett bibliotek i en anslutande byggnad. I närheten av Påarps skola finns Påarps förskola som vår förskoleklass har bra samarbete med. Vårt fritidshem är integrerat i skolans lokaler.

Välkommen till Påarps skola!

Det finns många skäl till att välja oss. Här får du fem till:

  1. På Påarps skola tar vi aktiv del i elevens liv, inte bara i dess skolgång. Här vet vi hur vi ska jobba för att ditt barn ska nå sina mål. Vi har ett utvecklat mentorskap och tydliga handlingsplaner som fungerar som skyddsnät – både i vardagen och när något händer.
  2. På Påarps skola har vi förmåga att välja olika vägar för elevernas färdighetsträning och kunskap i att arbeta med inlärning på det sätt som passar ditt barn bäst. Vi lyssnar på dig och ditt barn – och vi ser er. Därför ser vi också glädjen i trygga elever som lyckas.
  3. Vi har en skola som utstrålar stolthet och glädje där du möts av en välkomnande känsla. Vi har engagerade rektorer som är pedagogiska ledare med tydliga visioner för skolans framtid. Vi har flexibla lärmiljöer förlagda i en härligt varierad utemiljö som knyter an till Påarp som by.
  4. Här finns synliga och närvarande vuxna som utstrålar kunnighet och säkerhet. Vi som arbetar på Påarps skola är vuxna som bryr sig. Och det är vi stolta över. Hos oss är varje barn allas barn och varje elev allas elev.
  5. Här finns kunnig personal som är nytänkande och som hela tiden jobbar för att utveckla verksamheten. Vi antar ständigt nya utmaningar och vi är inte rädda för att ta tag i problem när de dyker upp. Påarps skolområde är en multiarena för lärande och utveckling.