Kontakta oss

Påarps skola
Besöksadress: Ekebergavägen 9 253 51 Påarp
Postadress: 251 89 Helsingborg

Skolledning

Maria Wikström, rektor och ansvarig Påarps grundsärskola och samverkansklass
E-post: maria.wikstrom@helsingborg.se
Telefon: 042-10 57 58

Charlotte Persson, biträdande rektor åk 4-9
E-post: charlotte.persson2@helsingborg.se
Telefon: 042-10 37 14

Fredrik Dahlin, biträdande rektor F-3
E-post: fredrik.dahlin@helsingborg.se
Telefon: 042-10 36 94

Sjukanmälan

Frånvaro för elev ska anmälas på telefon 0515-777 604. Ni kan också anmäla frånvaro direkt i Skola24. Följ instruktioner som ges.
OBS! Elever som ska lämnas på fritidshemmet på morgonen, ska sjukanmälas till fritidshemmet på telefon 042-10 49 83.
Sjukanmälan ska göras för varje dag.

Skoladministratör

Sofi Casselsten
E-post: sofi.casselsten@helsingborg.se
Telefon: 042-10 29 06, 042-10 49 25

Elevhälsan

Kurator

Sofi Llancas
Telefon: 0721-91 14 64
E-post: Sofi.Llancas@helsingborg.se

Skolpsykolog

Kontakta rektor Maria Wikström

Studie- och yrkesvägledare

Tanja Tuomainen
E-post: Tanja.Tuomainen@helsingborg.se
Telefon: 0733-288714

Skolsköterska

Linda Persson
Telefon: 042-10 49 37
E-post: Linda.persson7@helsingborg.se

Specialpedagoger

Eva Mobeck
E-post: eva.mobeck@helsingborg.se
Telefon: 0708-693954

Peter Carlson
E-post: peter.carlson@helsingborg.se
Telefon: 073-0204286

Louise Hillmann
E-post: louise.hillmann@helsingborg.se
Telefon: 073-0548027

Vaktmästare

Michael Elgaard
Telefon: 042-10 49 39
E-post: Michael.Elgaard@helsingborg.se

Arbetslag

Arbetslag F-3 Regnbågen 1
Telefon: 0732-31 19 02

Arbetslag 4-6 Regnbågen 2
Telefon: 0738-02 89 60

Arbetslag 7-9 Kulturen
Telefon: 0730-25 45 36

Påarps skolas samverkansklass

Telefon: 0733-61 26 49

Påarps särskola

Sofi Casselsten, skoladministratör
Telefon: 042-10 29 06
E-post: sofi.casselsten@helsingborg.se

1-3A 0763-116447 Gunnel Cederberg, Gunnel.Cederberg@helsingborg.se
1-3B 0708-643370 Linda Björnstedt, Linda.Bjornstedt@helsingborg.se
4-6A 0733-181726 Susanne Svensson, Susanne.Svensson1@helsingborg.se
4-6B 0732-306588 Nadja Filander, Nadja.Filander@helsingborg.se
6-9B 0709-728279 Marie Degner, Marie.Degner@helsingborg.se
7-9A 0708-589867 Helena Persson, Helena.Persson@helsingborg.se

Fritidshem

Lilla Fritid åk 0-1
Telefon: 042-10 49 83

Stora Fritid åk 2-4
Telefon: 042- 10 49 52