Kontakta oss

Påarps skola
Ekebergavägen 9
253 51 Påarp

Skolledning

Mikael Wahlberg, rektor
E-post: mikael.wahlberg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 46 36

Charlotte Persson, biträdande rektor åk 4-9
E-post: charlotte.persson2@helsingborg.se
Telefon: 042-10 37 14

Fredrik Dahlin, biträdande rektor F-3
E-post: fredrik.dahlin@helsingborg.se
Telefon: 042-10 36 94

Britt Tengberg-Ödman, biträdande rektor Påarps grundsärskola och samverkansklass
E-post: britt.tengberg-odman@helsingborg.se
Telefon: 042-10 72 14

Sjukanmälan

Frånvaro för elev ska anmälas på telefon 0515-777 604. Ni kan också anmäla frånvaro direkt i Skola24. Följ instruktioner som ges.
OBS! Elever som ska lämnas på fritidshemmet på morgonen, ska sjukanmälas till fritidshemmet på telefon 042-10 49 83.
Sjukanmälan ska göras för varje dag.

Skoladministratör

Sofi Casselsten
E-post: sofi.casselsten@helsingborg.se
Telefon: 042-10 29 06, 042-10 49 25

Malin Wiedewilt (föräldraledig). Vikarie: Elisabeth Lundgren

Elevhälsan

Kurator

Sofi Llancas
Telefon: 0721-91 14 64
E-post: Sofi.Llancas@helsingborg.se

Skolpsykolog

Annika Kylberg Johnsson
Kontakt via mejl.
E-post: annika.kylbergjohnsson@helsingborg.se

Studie- och yrkesvägledare

Tanja Tuomainen
E-post: Tanja.Tuomainen@helsingborg.se
Telefon: 0733-288714

Skolsköterska

Telefon: 042-10 49 37
Mia Kristiansson
E-post: Mia-Kristin.Kristiansson@helsingborg.se
Måndag-tisdag, torsdag-fredag. Ledig onsdagar.

Madeleine Kisthinios-Conradi
E-post: Madeleine.Kisthinios-Conradi@helsingborg.se
Onsdagar

Specialpedagoger

Eva Mobeck
E-post: eva.mobeck@helsingborg.se
Telefon: 0708-693954

Louise Hillmann
E-post: louise.hillmann@helsingborg.se
Telefon: 0730-204286

Vaktmästare

Michael Elgaard
Telefon: 042-10 49 39
E-post: Michael.Elgaard@helsingborg.se

Arbetslag

Arbetslag F-3 Regnbågen 1
Telefon: 073-44 19 873

Arbetslag 4-6 Regnbågen 2
Telefon: 0732615409, 0723615345

Arbetslag 7-9 Kulturen
Telefon: 042-10 49 46

Påarps skolas samverkansklass

Telefon: 0733-61 26 49

Påarps särskola

Sofi Casselsten, skoladministratör
Telefon: 042-10 29 06
E-post: sofi.casselsten@helsingborg.se

1-3A Gunnel Cederberg 0763-116447, Gunnel.Cederberg@helsingborg.se
1-3B:2 Linda Björnstedt 0708-643370, Linda.Bjornstedt@helsingborg.se
1-4B:1 Nadja Filander 0732-306588, Nadja.Filander@helsingborg.se
3-6B Marie Degner 0709-728279, Marie.Degner@helsingborg.se
4-8A Cornelia Nilsson 0733-181726, cornelia.nilsson@helsingborg.se
7-9A Helena Persson 0708-589867, Helena.Persson3@helsingborg.se

Idrottslärarna/idrottshallen

Telefon: 042-10 48 22

Fritidshem

Lilla Fritid åk 0-1
Telefon: 042-10 49 83

Stora Fritid åk 2-4
Telefon: 042- 10 49 52