Kontakta oss

Påarps skola
Ekebergavägen 9
253 51 Påarp

Skolledning

Thomas Wilton, rektor
Telefon: 042-10 46 36

Fredrik Dahlin, biträdande rektor F-3
Telefon: 0708-694291

Britt Tengberg-Ödman, biträdande rektor 4-6 och Påarps grundsärskola
Telefon: 042-10 72 14

Charlotte Persson, biträdande rektor 7-9
Telefon: 042-10 37 14

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever i förskoleklass till år 9 görs på 042-10 49 12 (telefonsvarare dygnet runt). Ni kan också anmäla frånvaro direkt i Skola24. Vänligen uppge de 6 första siffrorna i personnumret, elevens namn, klassbeteckning samt frånvaroorsak.
OBS! Elever som ska lämnas på fritidshemmet på morgonen, ska sjukanmälas till fritidshemmet på telefon 042-10 49 83.
Sjukanmälan ska göras för varje dag.

Skolassistent

Elisabeth Lundgren
Telefon: 042-10 49 25

Elevhälsan

Skolsköterska

Mia Kristiansson
Telefon: 042-104937

Skolpsykolog

Annika Kylberg Jonsson
Kontakt via mejl.

Kurator

Julia Achiniotis
Telefon: 0708-69 42 08

Studie- och yrkesvägledare

Tanja Tuomainen

Telefon: 0733-288714

Vaktmästare

Michael Elgaard
Telefon: 042-10 49 39

Arbetslag

Arbetslag F-3 Regnbågen 1
Telefon: 073-44 19 873

Arbetslag 4-6 Regnbågen 2
Telefon: 042-10 49 49

Arbetslag 7-9 Kulturen
Telefon: 042-10 49 46

Påarps skolas samverkansklass

Telefon: 0733-61 26 49

Påarps Grundsärskola

0708-58 98 67
Klass 3-5A
Klass 6-9A

Påarps Träningsskola

0732-30 65 88
Klass 1-3B

Specialpedagoger

Christina Ekholm
Telefon: 0732-315929

Eva Mobeck
Telefon: 0708-693954

Idrottslärarna/idrottshallen

Telefon: 042-10 48 22

Fritidshem

Hemvist förskoleklass
Telefon: 042-10 49 83

Hemvist år 1
Telefon: 042-10 49 45

Hemvist år 2-6
Telefon: 042-10 49 52