Fritidshem

På Påarps skola finns de tre fritidshemmen Pegasus, Karlavagnen och Orion.

Utemiljön erbjuder goda förutsättningar till utomhusaktiviteter eftersom det finns tillgång till stora grönområden, flera mindre lekytor och sedan maj 2010 en multiarena.

På fritidshemmet arbetar vi för att vara ett komplement till skolan och hemmet. Vi arbetar för att bejaka barnen i deras kreativa tänkande och stärka deras självständighetsutveckling. I gruppen tränas också det sociala samspelet med barn och vuxna. Barnens motoriska färdigheter utmanas ständigt i fritidsverksamheten. Dessa färdigheter tränas genom uteverksamhet, fri lek, vuxenstyrda aktiviteter, spel och kreativt skapande.

Sommarskola

Utöver de aktiviteter som fritidshemmets verksamhet fylls av i vardagen så satsar vi även extra krut på att ha roliga aktiviteter för de barn som går hos oss under de olika skolloven. På höst- och påsklov gör vi utflykter i närområdet eller tar tåget in till Helsingborg. På sommarlovet ordnar fritidshemmen tillsammans ”Sommarskola”. Då får barnen välja att under tre dagar delta koncentrerat i en aktivitet som intresserar dem. Det går också bra att välja att inte vara med i någon speciell aktivitet, och då deltar man i olika ”vanliga” fritidsaktiviteter. ”Sommarskolan” avslutas med redovisning/teater.

Även under skolveckor finns möjlighet för barnen att välja aktiviteter till exempel att gå till idrottshallen eller skogen. De äldre barnen i skolår 2 och 3 använder idrottshallen regelbundet för aktiviteter, vilket är mycket uppskattat.

Kontakta oss

Lilla fritids (f-klass) 073-231 19 03

Lilla fritids (åk 1) 073-231 19 02

Stora fritids (åk 2–5) 073-231 19 04