Påarps skola i Helsingborg

Information till dig som ska börja förskoleklass

Är du nyfiken på vår skola, kan du boka in ett personligt besök genom att skriva till maria.wikstrom@helsingborg.se eller ringa 042-105758.

Välkommen till skolan med mångfald!

Påarps skola är en F-9 skola med cirka 480 elever och ligger i Påarp, en mindre ort cirka en mil från Helsingborg. Skolan är utbredd över ett större område med gott om gröna områden inskjutna mellan de olika skoldelarna. Här finns en generöst tilltagen idrottshall och stora salar för musik, slöjd och hemkunskap. Välkommen att börja hos oss!